Info over de kanarie

Wist u dat:

De kanarie vroeger werd gebruikt door mijnwerkers om hen te waarschuwen als er giftige stoffen in de mijn aanwezig waren?De rode kanarie alleen mooi rood blijft als hij kleurstof binnenkrijgt? Anders vervaagt de kleur?De kanarie met andere vinkachtigen kan paren? Dit kan zorgen voor bastaardjongen?

Algemeen

Kanaries zijn vogels die zowel in de huiskamer als in een volière gehouden kunnen worden. Mannetjes kunnen prachtig zingen. Als u overweegt om een kanarie als huisdier te kopen, is het belangrijk dat u zich van tevoren goed laat informeren. Deze huisdierenbijsluiter is hierbij een hulpmiddel.

Verschillende varianten

Er zijn kleurkanaries, zangkanaries en postuurkanaries. Kleurkanaries worden op kleur en type gekweekt. Er zijn bijna vierhonderd officiële kleurslagen en twee hoofdgroepen, namelijk de gepigmenteerde (met bruin en zwart pigment in de veren) en de ongepigmenteerde kleurkanaries. Alle kanariesoorten kunnen zingen, maar zangkanaries zijn speciaal voor de zang gekweekt. Bij deze vogels zijn type en kleur minder belangrijk. Postuur- of vormkanaries zijn vaak te zien op tentoonstellingen. Deze vogels zijn op uiterlijke kenmerken gekweekt. Ieder ras heeft zijn eigen karakteristieke uiterlijk.

Natuurlijk gedrag

De wilde kanarie komt ondermeer voor op de Canarische eilanden en Madeira. Toen de wilde kanarie rond 1478 door de Spanjaarden in Europa werd ingevoerd, is hij waarschijnlijk gekruist met andere vogels, waaronder de kleinere Europese kanarie. Vanuit Zuid-Europa verspreidde de kanarie zich verder naar het noorden. De mannetjes zingen van nature om een vrouwtje (pop) te imponeren. De zang is deels aangeleerd en deels erfelijk. Door gerichte kweek en kruisingen met andere vogels ontstonden de verschillende varianten van de tamme kanarie.

Kanaries zijn gemakkelijk te houden vogels, die prima samen gehouden kunnen worden met andere vogelsoorten. Agressiviteit komt niet veel voor, vaak alleen bij twee mannen die in de broedtijd om een pop vechten.

Huisvesting

Sommige kanariesoorten leven bij voorkeur binnen, maar de meeste kanaries kunnen zowel in een kooi in de woonkamer als in een volière of broedkooi gehouden worden. Bij een volière is het van belang dat er een tocht- en vorstvrij nachthok is. Beplanting kan, maar is niet nodig voor het welzijn van de vogels.

De bodembedekking in een kooi kan bestaan uit schelpenzand, droog scherp metselzand of niet-stuivende kattenbakkorrels. Houd de bodem en stokken vrij van uitwerpselen en ververs de bodembedekking ten minste iedere twee tot drie weken om ziektes te vermijden.

Een kooi moet minimaal twee zitstokken bevatten. Een zitstok heeft de juiste dikte als de teentjes bijna de stok kunnen omsluiten. In een volière moeten meerdere dikke en dunne stokken, takken of twijgen aanwezig zijn. Let op dat de vogels in de winter niet op bijvoorbeeld een ijzeren stang gaan slapen. Dit kan bevriezing veroorzaken. Vrijwel alle kanarierassen nemen graag een bad. Zorg daarom voor een vogelbadje. Haal in de winter het badwater op tijd weg zodat de vogel niet nat gaat slapen.

Hanteren en verzorgen

Sommige kanarierassen, zoals de Norwichkanarie, zijn erg rustig. Andere rassen zijn levendiger en beweeglijker. Bij een rustige benadering raken kanaries snel vertrouwd met de verzorger. Maar een kanarie wordt niet zo tam als bijvoorbeeld een parkiet of een papegaai.

Voeding

Voor kanaries zijn er speciale zaadmengsels, die u kunt kopen in de dierenspeciaalzaak. Dit kan aangevuld worden met eivoer (met name in de kweekperiode), onkruidzaden en onkruiden zoals vogelmuur. Verder kunt u groente en fruit geven. Geef nooit avocado. Dat is giftig voor vogels. Geef ook niet teveel sla. Dit kan diarree veroorzaken. Het beste is zoveel voer te geven als in één dag gegeten wordt. Zo voorkomt u dat de vogels alleen het lekkerste eruit halen en daardoor te eenzijdig eten. Grit en maagkiezel moeten altijd aanwezig zijn. Zorg voor schoon drinkwater. Let op dat dit water niet als bad gebruikt wordt en dat er geen ontlasting in kan vallen.

Van jong tot volwassen dier

Het verschil in sekse is bij kanaries moeilijk te zien. Hoewel sommige popjes wat kunnen fluiten, zingt alleen een mannetje echt. Het beste is om met voortplanting te wachten totdat de vogels negen tot tien maanden oud, en in goede conditie zijn. Een goed kweekpaar kan meerdere legsels per jaar grootbrengen. Kanaries broeden het liefst in een open nestgelegenheid, zoals een half open nestkastje, open tralienestkastje of korfje. Het popje bouwt een nest en legt elke dag een ei tot een totaal van vier tot vijf eitjes. De eitjes zijn lichtgroen met donkere spikkeltjes. De broedtijd is dertien tot veertien dagen. Als de jongen geboren zijn, is het belangrijk dat er voldoende eivoer aanwezig is. Dit bevat dierlijke eiwitten die van levensbelang zijn voor de jongen. Na ongeveer twee weken vliegen de jongen uit. Ze worden dan nog enkele weken door het mannetje in afnemende mate gevoerd.

Een tamme kanarie wordt gemiddeld twaalf jaar oud.

Ziekten en erfelijke aandoeningen

Een gezonde kanarie maakt een levendige indruk. Vogels die mager zijn, of waarbij de veertjes aan de onderzijde bij de staart smerig zijn, kunnen ziekten onder de leden hebben. Bij het opblazen van de onderbuik mogen geen donkerrode of donkerpaarse vlekken te zien zijn. Een zieke vogel slaapt vaak met opgezette veren en op twee poten op een stok. Zijn snavel kan hij tussen de veren, maar hij kan ook met de kop recht vooruit slapen, waarbij het lijkt alsof hij adem te kort komt. Uiteindelijk gaat hij op de grond zitten.

Ziekte kan onder andere veroorzaakt worden door verkeerde voeding of infecties. Bekende kanarieziekten zijn onder andere coccidiose (een parasitaire ziekte) en zweetziekte (een bacteriële infectie). Houd een pas aangekochte vogel uit voorzorg een aantal weken apart van uw andere vogels. Plaats een zieke vogel ook direct afzonderlijk van de rest. Wacht, als een vogel genezen is, nog een paar weken voordat u hem terug zet bij andere vogels.

Benodigde ervaring

Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is geen specifieke ervaring nodig. Zorg er wel voor dat u zich van tevoren goed informeert.

Bijzonderheden

De beste tijd om een kanarie aan te schaffen is na de ruiperiode, omstreeks augustus of september.Vogels kunt u kopen bij de dieren- of vogelspeciaalzaak. Vaak bieden leden van een vogelvereniging ook vogels te koop aan. Vraag aan de verkoper welk soort voer de vogels krijgen. Laat kinderen nooit alleen met huisdieren!